Press

A report of Scarlet Stone on BBCpersian on Jan 12, 2012
on Tamasha program.Scarlet Stone on Tamasha (BBCpersian)

رقص معاصر نقالی سنتی حماسه فردوسی شعر نو سیاوش کسرایی این ترکیب دستمایه اصلی اجراییه که چندی پیش در لس انجلس به روی صحنه رفت اثری که بر مبنای شعر بلندی سروده سیاوش کسرایی با اجرای شاهرخ مشکین قلم ، آیدا ساکی ، افشین مفید و میریام پرز با نقالی گرد آفرید و کارگردانی شاهرخ یادگاری،
مهره سرخ.

Contemporary dance , traditional Naghalli (Minstrelsy), Ferdousi’s Epic story, Siavash Kasrai’s poetry are the combined essence of a performance that was presented in Los Angeles not long ago. A play based on a poem by Siavash Kasrai and performed by Shahrokh Moshkin Ghalam, Aida Saki, Afshin Mofid, Myriam Peretz and Gordafarid as narrator. Directed By Shahrokh Yadegari.

مهره سرخ از آشنایی من با شاهرخ مشکین قلم شروع شد و دوست مشترک ما خانم بی‌بی کسرایی هم در صحبتهای ما شرکت داشت و یک شب بی بی گفت که چرا به مهره سرخ فکر نمی کنید. و این شعر رو به من داد و وقتی که این شعر رو خوندم واعا تکون خوردم.شاید میتونم بگم من در ۲۰ سال گذشته من شعری نخوندم که اینقدر پر از امید باشه ولی مشخصا در زمان بسیار بسیار مشکلی هم نوشته شده باشه. با اینکه در سالهای ۱۹۹۶ این منتشر شد ولی زمان همین الان رو داره توضیح میده .

Shahrokh Yadegari:
Scarlet Stone was originated through a meeting of me with Shahrokh Moshkinghalam. our mutual friend Mrs. Bibi Kasrai was present in our meeting and suggested the Poem Scarlet Stone to be adapted as the subject for our collaboration. She gave me the poem and when I read it, I was deeply moved. I can say that in the past twenty years, I haven’t read such promising and hopeful poem that was written specifically during such difficult times. although it has been published during 1996, it is addressing our time right now.

مهره سرخ سیاوش کسرایی شعر نیمایی درباره مرگ سهرابه. سهراب در بستر مرگ فردوسی رو به پرسش میکشه که جرا سرنوشت من مرگ به دست پدرم بود. از نقاط اوج داستان گفتگپی تهمینه با پسر زخم خوردش سهرابه.

Scarlet Stone by Kasrai is a contemporary poem about death of Sohrab. Sohrab in his deathbed questions Ferdousi to why his fate was to be killed by his father.one of the climaxes of the story is the conversation between Tahmineh with her wounded son Sohrab.

ادغامی بود از شاهنامه که سخنی هست کهن وصل به سنت و مهره سرخ که خیلی صحبت مدرن و در عین حال شاید کمی سنگینتر از شاهنامه باشه. اولین کسی که به ذهن من اومد خانم گردآفرید بود که راجع به کارشون شنیده بودم. روزی ساهرخ مشکین قلم زنگ زد به من گفتش که رستم رو پیدا کردم.

This was a combination of The Book of KIngs that is an ancient word connected with tradition and Scarlet Stone that is a modern textand at the same time maybe even heavier that the Book of KIngs. the first person who came to mind was Mrs. Gordafarid whose work I’ve heard about. then one day Shahrokh MoshkinGhalam called me and said that he found Rostam.

یک ویدیو کوتاهی از افشین مفید برای من فرستاد و من بعد از اینکه با افشین هم صحبت کردم دیدم چقد راین رل میتونه درست باشه بخاطر پیشینه‌ای که افشین در باله داره از نظر اینکه دو عنصر جدید و قدیم به هم وصل میشن.

He sent me a short video of Afshin Mofid’s work and after I talked to Afshin I thought this is the right actor for the role, because of his background in ballet he makes the fusion between two elements of ancient and contemporary happen.

میریم تنها شخص غیر ایرونی ه که با ما کار میکنه که خوب از نظر سنبلیک هم تا حدی جالبه چون تهمینه ایرانی نیست.
Myryam is the only non-Iranian who is working with us , which is interesting on a symbolic level because Tahmineh is not Iranian.

وقتی دنبال گردآفرید میگشتیم من شبی دیروقت تو یوتیوب میچرخیدم و ویدیو های مختلف رو میدیدم و با ویدیو های خانم آیدا ساکی برخوردم.
فکر کردم از نظر اینکه هم جوان هست و هم با موسیقی مدرن آشنایت کیتونه رل گردآفرید رو خیلی خوب بازی کنه.

When we were looking to cast for Gordafarid’s role , I was browsing on Youtube late at night and watching videos that I came across Aida Saki’s work. I thought since she is both young and familiar with modern music, she can play Gordafarid’s role very well.

آیدا ساکی :

پدرم برم داستان مهره سرخ و داستانهای دیگری از شاهنامه رو برام تعریف کرده بود. با شخصیت گردآفرید آشنا بودم. البته وقتی کار با این گروه رو شروع کردم تازه تونست درست بشناسمش و تحلیلش کنم. به نظرم گردآفرید نماینده خیلی خوبی برای زنهای ایرانیه و همین من رو جذب اون کرد. من واقعا دلم میخواست کاری کنم که ایرانیها به اون افتخار کنند چ.ن گردآفرید شخصیت بسیار قدرتمند و داناست . الم میخواست اجرایی بکنم که هم برای ایرانی‌ها افتخار آفرین باشه هم برای گردآفرید.

Ida Saki:
My father had told me about Scarlet Stone and other Shahnameh stories. I was familiar with Gordafarid as a persona. however, after I started working with this group I got to know and analyze her better. In my opinion Gordafarid can be a great representative of Iranian women and that attracts me to her character. I really wanted to make Iranians proud of her because she is a very powerful and intelligent Persona. I wanted perform in such a way to make Iranians proud as well as making Gordafarid proud.

گزارش:

نقش رستم رو افشین مفید باطی میکنه فرزند سازنده آثار ماندگاری مثل شهرقصه. افشین در اواخر دهه ۱۹۷۰ جایگاه بسیار بالایی در باله شهر نیویورک داشت و مستقیما با جورج بلانشین مأسس باله شهر نیویورک کار میکرد. اما به تدریج از باله کناره گیری کردو الان به عنوان درمانگر در آیداهو کار و زندگی میکنه. بازی در نقش رستم نقشی که پدر بزرگش سالها بازی کرده بود بهانه‌ای شد برای افشین مفید که برگرده به صحنه بعد از ۲۵ سال.

Rostam’s role is being performed by Afshin Mofid who’s the son of an artist who made eternal works such as Shahr-e-Ghesse . Afshin held a very high place in New York Ballet Company during the 1970s. he used to work directly with George Balanchine, the founder of New York city Ballet. He eventually withdrew from ballet and is currently lives and works as a chiropractor in Idaho. Performing as Rostam , the role that his grandfather use to play for years , was the motivation for Afshin Mofid to return to stage after 25 years.

افشین مفید:

شروع کردم به ورزش و تمرین البته کلاس باله خیلی کم و کلاسهای یوگا و جوری که نرمش بدنم رو دوباره پیدا کنم و بدنم رو دوباره پیدا کنم از درون، نه از بیرون . چون رقصنده‌ها باید بدنشون رو از درون پیدا کنند. اونهایی که میرقصند میدونند من چی میگم. من تاحالا برای تماشاچاهای ایرانی نرقصیدم رو صحنه و هیچبرنامه‌ای اجرا نکرده بودم و این هم برای من جالب بود یک چیز دیگه بود که من رو تشویق بکنه که این کار رو بکنم . چون همه خیال میکنند موسیک ایرانی یعنی رقص بزمی مثلا میگفتن رقص باباکرم اینجوری نیست.

Afshin Mofid:
I started to exercise and workout . few ballet classes and mostly Yoga to get my flexibility backhand find my inner body. not necessary my exterior body, because dancers must connect to their body in a different level, and those who dance know what i’m talking about. I’ve never performed for Iranian audiences before and this was another interesting motivation to continue with this role. everyone thinks Iranian music and dance refers to festive dance and parties, which is not true.

گردآفرید:

هزارسال ما سفر میکنیم از زبان شاهنامه ، زبان طومارهای کهن نقالی و فنون سخنوری تا زبان امروزی منظومه سیاوش کسرایی .
خودم فکر میکنم گذشته از این زبان بخشی از بازیم رو لحنم رو صدام رو هم مدیون طرح مو و لباسم هستم. شاهرخ برای لباس خیلی فکر کرد خودش دوخت . خودش خوشنویسی کرد روی پارچه. و این ضعری که روی لباس من هست تا روی صورت من مید و من تبدیل به شعر میشم.

Gordafarid:
it takes us a millennium away from the book of the kings, the language of ancient scrolls , and narrative techniques to the contemporary language of Siavash Kasrai’s poetry.
I think beyond this language my acting , my tone and voice is influenced by my hair style and my costume. Sharokh put so much thought into the costume design, he made it and calligrapher on the fabric himself. the poem that is written on my costume continues up my to my face and I morph into poem myself.

شاهرخ مشکین قلم:
پوشش پوشش یک زنه گرچه یک زن امروزی نیست ترکیبی‌ست از سنتها از فرهنگهای قدیم. حتی موهاش رو یهجوری مثلا گیس بافت که داره الهام گرفته شده از زنهای قشقایی که دو تا گیس بافت جلو دارند یک گیس بافت پشت هست مثل راویهای پانسوری کره‌ای که یک ترکیب شرق دور و خاورمیانه و همه چی با هم دیگه.

Shahrokh Moshkin Ghalam
Her costume is a female’s outfit but not of a contemporary woman . it’s a combination of multiple traditions of old cultures. even her hair style is somehow the same. for example her braid is inspired by Ghashghai women who have tow braids on each side and one on the back like Korean Pansori Performers, so it is a combination of far eastern cultures and middle eastern cultures and everything else.

شاهرخ یادگاری:

پیامهای خیلی زیادی در این شعر وجود داره. برای خود من در این زمان تداعی کردن زمان قدیم ایران مخصوصا زمانی که شاهنامه نوشته میشه وقتی که زبان فارسی درحال گم شدن بود شاید فرهنگ ما هم در حال گم شدن بود شاید ما رو به این فکر وابداره که ما در چه موقعیتی در ایران هستیم و این احتیاج امروز برای ما به عنوان ایرانی چه در ایران چه در اینجا چی هست و باید به چی فکر بکنیم.

برای من شاید داستان مهره سرخ این است.

Shahrokh Yadegari:
This Poem is carrying many messages . for me at this time associations with Iran’s past specially the time that the Book of Kings was written, when Persian Language and culture was about to extinct, it would make us rethink our situation as Iranians. this is a necessity for us today as Iranians inside Iran and as Iranians here outside of Iran.
For me, this is the story of Scarlet Stone .